Solicitare informatii

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Date de contact (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresă de e-mail, pagină internet);

Conducerea instituţiei publice;

Programul de funţionare şi de audienţe al Directorului Executiv al DAJ Galati;

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea DAJ Galati;

Acte normative în domeniul de activitate al DAJ Galati;

Codul de Conduită etică al funcţionarilor publici din cadrul DAJ Galati;

Structura organizatorică a instituţiei ;

Raportul anual de activitate al DAJ Galati;

Programe şi strategii proprii;

Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului;

Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice cerute la concursurile organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul DAJ Galati;

Situaţii şi raportări specifice activităţii în domeniul agricol precum monitorizarea stării culturilor agricole şi a efectivelor de animale din judeţ, situatia campaniilor agricole de toamnă, primăvară şi vară;

Sursele financiare şi bilanţul contabil;

Structura bugetului;

Materiale informative elaborate de DAJ Galati;

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (Legea 544/2001/Model reclamatie administrativa)

Formular_pt_solicitare_L544_2001.pdf