Fond funciar

1. ORDIN Nr. 386/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor
Ordin 386/2017.pdf
2. ORDIN Nr. 387/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor
Ordin 387/2017.pdf
3. ORDIN Nr. 83/2018 din 23 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar
Ordin 83/2018.pdf
4. ORDIN Nr. 1056/2018 din 25 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole
Ordin 1056/2018.pdf