Legislatie Europeana

1. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 567/2013 AL COMISIEI din 18 iunie 2013 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe
Regulament-567-2013.pdf
2. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 586/2013 AL COMISIEI din 20 iunie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce privește data transmiterii raportului anual
Regulament-ue-586-2013.pdf
3. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 392/2013 AL COMISIEI din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice
Regulament-ue-392-2013.pdf
4. REGULAMENTUL (CE) NR. 710/2009 AL COMISIEI din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea de norme detaliate privind producția ecologică de animale de acvacultură și de alge marine
Regulament-710-din-2009-update-.pdf
5. REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
Regulament-834-din-2007-update-.pdf
6. REGULAMENT (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si controlul
Regulament-889-din-2008-update-.pdf
7. REGULAMENTUL (CE) NR. 1235/2008 AL COMISIEI din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveste regimul de import al produselor ecologice din tări terte
Regulament-1235-din-2008-update-.pdf
8. REGULAMENTUL (CE) NR. 537/2009 AL COMISIEI din 19 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008, în ceea ce priveste lista tărilor terte din care trebuie să provină anumite produse agricole obtinute prin metode de productie ecologică pentru a putea fi comercializate în Comunitate
R-537-2009.pdf
9. REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
Regulament-765-din-2008-update.pdf
10. REGULAMENTUL (CE) NR. 3/2008 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2007 privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna si in tarile terte
Regulament-3-din-2008-update.pdf
11. REGULAMENTUL (CE) NR. 501/2008 AL COMISIEI din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind actiunilede informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna si in tarile terte
Regulament-501-din-2008-update-.pdf
12. REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor
Regulament-178-din-2002-update-.pdf