Legislatie Nationala

1. ORDIN nr. 311/94/M.12/3.525/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Ordin 311/2020.pdf
2. LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
Legea_17-2014.pdf
3. ORDIN nr. 3060 din 24 decembrie 2015 privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru desemnarea administratorului cu atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora
Ordin Nr. 3060-din-24-dec-2015.pdf
4. ORDIN pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit, a atribuțiilor și obligațiilor acesteia, precum și a componenței nominale
Ordin-modif-ordin-1414-2015-aprobare-regulament-licente-depozit-etc.pdf
5. Legea nr. 101 din 8 iulie 2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
Lege-101-din-2014.pdf
6. Hotărârea nr. 169 din 11 martie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
Hotarare-169-din-2015.pdf
7. Ordinul nr. 1414 din 28 mai 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale
Ordin-1414-din-2015.pdf
8. Ordinul nr. 1964/2015 privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
Ordin-1964-din-2015.pdf
9. ORDIN nr. 2346 din 16 noiembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale
ORDIN_nr_2346_2015_Licentiere_depozite.pdf