Structura

:: Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentara, consultanță agricolă și formare profesională
  • Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor în agricultură
  • Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor ăn industria alimentară și promovarea schemelor de calitate
  • Compartimentul formare profesională, promovare și elaborare proiecte
  • Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA
:: Serviciul monitorizare, inspecții tehnice, vinificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață
  • Compartimentul resurse umane, financiar contabilitate, juridic, achiziții publice, administrativ și relații publice
  • Compartimentul audit intern