Agricultura Ecologica

1. ORDIN nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
Ordin-1253-din-6-noiembrie-2013.pdf
2. HOTĂRÂRE nr. 418 din 26 iunie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
Hotarare-418-din-26-iunie-2013.pdf
3. Monitorul Oficial nr. 301 din data de 27 mai 2013 Actul nr. 383 din 23 mai 2013 ORDIN privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică
Ordin-383-din-23-mai-2013.pdf
4. Monitorul Oficial nr. 301 din data de 27 mai 2013 Actul nr. 378 din 23 mai 2013 ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
Ordin-378-din-23-mai-2013-update.pdf
5. Monitorul Oficial nr. 194 din data de 5 aprilie 2013 Actul nr. 131 din 27 martie 2013 HOTĂRÂRE pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91
Hotarare-131-din-27-martie-2013.pdf
6. Monitorul Oficial nr. 654 din data de 14 septembrie 2012 Actul nr. 911 din 5 septembrie 2012 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate
Hotarare-911-din-5-septembrie-2012.pdf
7. Monitorul Oficial nr. 615 din data de 27 august 2012 Actul nr. 187 din 24 august 2012 Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
Ordin-187-din-24-august-2012.pdf
8. Monitorul Oficial nr. 613 din data de 27 august 2012 Actul nr. 181 din 16 august 2012 Ordin pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura
Ordin-181-din-16-august-2012.pdf
9. ORDIN nr. 147 din 16 iunie 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
Ordin-147-din-16-iunie-2011.pdf
10. HOTĂRÂRE nr. 590 din 8 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
Hotarare-590-din-8-iunie-2011.pdf
11. ORDIN nr. 17 din din 20 ianuarie 2011 privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
Ordin-17-din-20-ianuarie-2011.pdf
12. HOTĂRÂRE nr.1303 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
Hotarare-1303-din-15-decembrie-2010.pdf
13. HOTĂRÂRE nr.1095 din 2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
Hotarare-1095-din-2010.pdf
14. ORDIN nr.252 din 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
Ordin-252-din-2010.pdf
15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
OUG-34-din-17-aprilie-2010.pdf
16. HOTARARE nr. 759 din 21 iulie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
Hotarare-759-din-21-iulie-2010.pdf
17. ORDIN nr. 219 din 21.03.2007 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologica
Ordin-219-din-21-martie-2007.pdf
18. ORDIN nr. 51 din 1 martie 2010 pentru aprobarea regulilor nationale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din tari terte
Ordin-51-din-1-martie-2010ae.pdf