hibrizi porumb

March 20, 2024

Informare – Crearea de hibrizi de porumb productivi, rezistenți la secetă și boli

Vă punem la dispoziție materiale informative cu privire la crearea de hibrizi de porumb productivi, toleranţi la secetă, arşiţă, boli […]